Категория: Вакантни места

РУО-Бургас обяви свободно място за учител по религия в СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие

РУО-Бургас обяви свободно място за ,,Учител“ по Религия в начален етап в СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие по чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на...

РУО-Бургас обяви свободно място за учител по Религия в ЦПЛР-Бургас

На вниманието на преподавателите по Религия! ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ-Бургас (ЦПЛР) обяви наличието на свободна 0.5 щатна бройка по чл. 68, ал. 4 от ЗПУО за УЧИТЕЛ ПО РЕЛИГИЯ. Кандидатстването е по документи, в...