Category: Учебни програми

Проверка на знанията – обобщителен урок за 2 клас

Проверка на знанията Предлагаме ви занимателен начин за преговор и обобщение на изученото от Стария завет. Попълнете пропуснатите думи в текста. Номерата в края на попълнените думи съответстват на местата им в кръстословицата. Стар завет Творецът...

Урок за Богоявление и Ивановден с интересни задачи и икона за оцветяване

Въпроси за преговор: 1.Защо посрещаме Рождество Христово с радост? – защото се ражда Спасителят на света, нашият Господ Иисус Христос, за да изпълни Божието обещание и избави хората от злото, греха и смъртта. 2.Какво е милосърдие?...

Празнуваме Богоявление в храма

Въпроси за преговор: 1.Кога се явил свети Йоан Кръстител сред хората? – той се явил преди Господ Иисус Христос да излезе на проповед сред народа. 2.Къде и как живеел той? – той живеел в пустинята край...

Фигурки за изрязване и сглобяване за Рождество

Приятели, това е макет на Рождество Христово. Трябва да се оцвети, изреже, залепи и сглоби. Единствените нужди материали са ножица, лепило и цветни моливи. Приятна работа. Макет – ЕЛХА Макет – основа МАКЕТ – покрив и...

Урок по религия за Рождество Христово – 1 клас

Въпроси за преговор: 1.Какво означава да бъдем Богоносци (да носим Бога в сърцето си)? – Да обичаме Бога и да изпълняваме заповедите Му, да обичаме хората и да вършим добри дела, да пребиваваме в Църквата. 2.Какво...

Урок за изкушенията на Иисус Христос в пустинята

Въпроси за преговор: 1.Защо Господ Иисус Христос е истински човек? – Той приема човешка плът, човешко тяло, човешки чувства и действия, но няма грях. 2.Защо Господ Иисус Христос е истински Бог? – Той е второто лице...

Урок по милосърдие

Грижа се за ближните, помагам на нуждаещите се Какво е милосърдие? Ето как нашият Бог Иисус Христос обяснява милосърдието като грижа за ближните и помощ за нуждаещите се: „Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството,...

Урок за нашите задължения към ближните по Десетте Божи заповеди

Въпроси за преговор: 5.Какво изисква Бог от нас в 1-та заповед? – да почитаме Него като единствен Бог. 6.Какво ни забранява 2-та заповед? – да не отдаваме почитанието си на творението, вместо на Твореца и да...

Примерно годишно разпределение на часовете по религия за детска градина

Приятели, това е примерно годишно разпределение на образователно съдържание по религия за подготвителни групи. Вижте още: Тематично разпределение на часовете по религия за 1, 2 и 3 клас Годишно разпределение на часовете по религия за детска...

Урок за Авраам – баща на вярващите

Въпроси за преговор: 1.Защо Бог решил да накаже хората с потоп и кой бил предупреден за потопа?- Бог наказал хората с потоп, защото не изпълнявали заповедите Му и вършели зло, а Ной и семейството му спасил,...