Tagged: ангел

Презентация за ангелския свят с интересни задачи

Приятели, това е презентация за ангелския свят. Изпрати ни я учител по вероучение от София. Благодарим й, че сподели с нас работата си. Надяваме се, че презентацията ще бъде полезна и на други учители. Можете да...

Знания за небесните войнства с макети на ангели и карти за рисуване

Под „небе“ ние разбираме духовния, невидимия свят – Ангелите. Преди сътворението на света, Бог сътворил светите ангели. Ангелите са безтелесни духове ( затова са невидими) и безсмъртни, както и нашите души; но тях Бог надарил с...

Презентация за небесните ангели с работилничка

Ангелите са безтелесни духове ( затова са невидими) и безсмъртни, както и нашите души; но тях Бог надарил с много по-големи способности от човека. Ангелите – са са безтелесни и безсмъртни духове , надарени с ум,...