Tagged: вяра

Урок за вярата и суеверието

Въпроси за преговор: 1.Кога и къде живяли светите София, Вяра, Надежда и Любов?- 2 век в Италия. 2.Как възпитавала майката малките си дъщери? – тя ги възпитавала да станат истински християнки, като пребивават в храма и...

Урок за Света София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов

Въпроси за преговор: 1.Кога започваме да се зовем християни? – след приемане на Свето Кръщение. 2.Кои са знаците на нашата вяра?- изобразяването на кръстният знак върху себе си, носенето на кръстче на врата. 3.Как с живота...