Етикети: Десетте божи заповеди

Урок и разказ на монахиня Валентина за Десетте Божи заповеди

Влакът се движи в железния път по определени релси. Излезе ли от тях, катастрофата е сигурна. Освен това по гарите има служители, които изпълняват длъжността ръководител на движението. Те определят кой влак, кога и откъде да...

Урок за нашите задължения към ближните по Десетте Божи заповеди

Въпроси за преговор: 5.Какво изисква Бог от нас в 1-та заповед? – да почитаме Него като единствен Бог. 6.Какво ни забранява 2-та заповед? – да не отдаваме почитанието си на творението, вместо на Твореца и да...