Tagged: молитва

Молитва за Отечеството

Скъпи деца, Знаете, че основната заповед е да обичаме Бога и след това всички хора. Тази любов изискава да се молим за Родината, народа си и за човеците по земята. Нищо не става случайно. Ние се...

Урок по религия за молитвата

Какво знаем за молитвата? Молитвата е разговор с Бога. Тя е нашата връзка с Бога. Коя молитва знае всеки християнин? – Господнята молитва „Отче наш“, с която Сам Господ ни е научил да се молим. Нека...

Поощряване на децата за лична молитва

Молитвата е най-творческата дейност на човека. Чрез молитвата ние влизаме в непосредствен контакт с Твореца си и доброволно се оставяме да бъдем пре-сътворени, за да станем, както е казал св. ап. Павел, ново творение (вж. Гал....