Tagged: монахиня Валентина

С Божията закрила – разказ на монахиня Валентина

Красив бил град Звъниград с високите крепостни стени и стройни кули, разположен в южните склонове на Стара планина по течението на Бяла река. Там живееше едно добро дете – Звънимир. Наричаха го Мирко. Той беше сираче...

Урок за деветата Божия заповед „Не лъжи“ с разказ на монахиня Валентина

Въпроси за преговор: 1.Какво гласи петата Божия заповед? – „Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята”. 2. Какво означава да почитаме родителите си? – да обичаме...

Занимателни игри за предучилищна и начална училищна възраст от монахиня Валентина Друмева

ХАЙДЕ ДА ИГРАЕМ І. Задачи: 1. Чрез играта да се вникне в същността и смисъла на Божите заповеди! 2. Акцентирайте върху религиозно-нравствените добродетели! 3. Да се развие творческото въображение! ІІ. Правила: Учителят разделя класа на три...