Етикети: монахиня Валентина

Изцеряване на слепородения – урок и разказ на монахиня Валентина

Нощният мрак скрива света за погледа. А разсъмне ли, човек се радва на едно цветче, на ширния простор, докъдето виждат очите. Но има очи, които не виждат от рождение. Слепият чува за красотите на света, но...

Чудото в Кана Галилейска – урок на монахиня Валентина

Разцъфне ли китна пролет, огрее ли ярко слънце, цялата природа като че ли пее от радост. Но ако небето се покрие с черни облаци, веднага потъмнява природната хубост, а с нея и радостта. Така става и...

Притчата за талантите – урок и разказ за приятелството

Бог не само е сътворил човека, но го е надарил със способността и той самият да твори. Тази способност се нарича дарба. Един има дарба да пее, друг да рисува, трети да прави различни ръчни изделия....

Притчата за сеяча – урок и разказ на монахиня Валентина

Притчата за сеяча Бог, Който иска да се спасят всички човешки души, обича еднакво и прости, и учени хора. Затова Иисус Христос, като проповядвал на хиляден народ, между който имало хора с различно образование и дори...

Йосиф и неговите братя – урок и приказка на монахиня Валентина

Йосиф и неговите братя Бог е сътворил човека за радост. Въпреки повредената от грехопадението му природа той не изгубил способността да се радва. Колкото по-чисто е сърцето, толкова радостта е по-светла. Грехът, особено тежкият убива радостта....

Авраамовата жертва – урок на монахиня Валентина

Алпинистът се изкачва на шеметна височина по скалите, след като е осигурен с въже, здраво прикрепено към сигурна опора. Иначе ще загине. Много по-важна е връзката със здрава опора, когато трябва да се опази душата. Ако...

Вавилонската кула – урок на монахиня Валентина

Адам и Ева живеели в райската градина, а в душите им ухаели райските цветя на добри мисли, защото не познавали греха. След грехопадението им обаче в техните души започнали да поникват отровните плевели на различни греховни...

Урок за Каин и Авел с разказа на монахиня Валентина „Отплата за грях“

След изгубването на рая животът на Адам и Ева много се променил. Те трябвало да обработват земята, за да изкарват прехраната си. Но Бог не ги изоставил. Дарил им двама синове Каин и Авел. Авел растял...

Урок за милостивия самарянин (видео)

Притчата за милостивия самарянин Грехът отчуждава хората един от друг, а любовта прави ближен всеки срещнат, дори непознатия. Когато Христос-Бог дошъл на земята, намерил хората не само отчуждени, но и често враждуващи. И Той ги учел...

Урок за нашата вяра на монахиня Валентина

Чиста вяра Достатъчно е едно единствено нечисто петно върху новата дреха, за да престане тя да бъде нова и чиста. А чистата вяра е кристално бялата дреха на душата. Тя трябва да се пази. Замърсяванията идват...