Урок за деветата Божия заповед „Не лъжи“ с разказ на монахиня Валентина

Въпроси за преговор: 1.Какво гласи петата Божия заповед? – „Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята”. 2. Какво означава да почитаме родителите си? – да обичаме...