Tagged: оцветяване

Книжка за оцветяване с християнски светци – 2 част

Светиите са приятели Божи. Синът Божи, Господ Иисус Христос, се роди и живя на земята, разпна се и възкръсна, за да ни спаси от греха, който ни отдалечава от Бога, и за да ни даде вечен...

Работилница за таланти

Приятели, това са няколко интересни идеи за работилница в часовете по религия. Задачите са подходящи за училищна среда, както и за работа с деца в енорийски центрове. Тук ще откриете ребуси, кръстословица, картини за оцветяване, както...