Христос е изправен на съд – урок на монахиня Валентина с икона за оцветяване

Човешкият съд невинаги е справедлив. Не е добро нещо да се осъди невинен. Все пак, който изтърпи такава неправда, може с това да заплати още тук за някой отдавна сторен, дори забравен грях и за него...