Закриха международния семинар по въпросите на религиозното образование в Русе

В последния ден от заседанията на Международния семинар, проведен под мотото: „Преподаване на Религия в средните училища и прицърковните школи: цели, методи и резултати”, се представи опитът на гостите от чужбина в преподаването на религия. Вижте...