Житие на св. цар Петър Български

Св. благоверни цар Петър Български (927-969 г.) бил син на цар Симеон Велики и внук на покръстителя св. цар Борис-Михаил.Някои български историци възприемат съобщението на византийския летописец Лъв Дякон, че като узнал за победата на Киевския...