Урок за почитта към родителите и петата Божия заповед

Въпроси за преговор: 1.Какво ни учи Бог за прошката? – Господ прощава нашите грехове в тази степен, в която ние прощаваме на другите, а това означава, че без нашата прошка, няма да можем да се спасим....